Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RDW w Gryficach

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje: wykonanie robót budowlanych utrzymaniowych na obiektach inżynierskich RDW Gryfice w następujących lokalizacjach:
a) obiekt mostowy w ciągu DW 108 km 8+462 m. Baczysław JNI 14090029
b) obiekt mostowy w ciągu DW 107 km 18+569 m. Rekowo JNI 14090027
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ i SST.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:50


» Location

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in