Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb oraz ulice przyległe, gm. Nowe Skalmierzyce

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Skalmierzyce ul. Szumiących Wierzb oraz ulice przyległe, gm. Nowe Skalmierzyce obejmująca, m.in.:
− budowę linii kablowej o długości ok. 1 540 m
− montaż i stawianie słupów w ilości 26 szt. wraz z oprawami w ilości 26 szt.
− montaż złącza oświetlenia ulicznego – 1 kpl

Uwaga:
do wyceny robót nie należy uwzględniać rury przewodowej DVR75 w ilości ok. 360 m objętej dokumentacją, gdyż fizycznie została umieszczona na etapie brukowania, kostkowania terenu przeprowadzonego przez Gminę.

Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę systemu zdalnego zarządzania dla opraw, które zostaną zainstalowane w ramach niniejszego postępowania.

2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych dokumentach do SIWZ na które składają się:
 dokumentacja projektowa wraz z załącznikami,
 przedmiary robót
 kryteria równoważności dla słupów, opraw i złącza

Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
do SIWZ. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SIWZ (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Wrocławska 71A
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71A
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in