Budowa instalacji OZE w gminie Lisewo II

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie 27 szt. instalacji fotowoltaicznych i 1 szt. instalacji solarnej oraz 1 szt. pompy ciepła na terenie Gminy Lisewo.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:

1) Część I: Dostawa, montaż i uruchomienie 27 szt. instalacji fotowoltaicznych i 1 szt. instalacji solarnej na terenie Gminy Lisewo – o lokalizacjach i mocach zgodnie z zał. Nr 7 do SIWZ.

2) Część II: Dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. pompy ciepła na terenie Gminy Lisewo – o lokalizacji i mocy zgodnie z zał. Nr 7 do SIWZ.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz załączniki do SIWZ:
a) Dokumentacja techniczna – instalacje fotowoltaiczne oraz instalacja solarna, Dokumentacja techniczna – pompa ciepła (załącznik Nr 10 oraz Nr 11 do SIWZ) – załączniki zawierają dokumentację dla każdej z instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pompy ciepła z osobna.
b) Wykaz lokalizacji i mocy instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnej oraz pompy ciepła (załącznik Nr 7 do SIWZ),
c) Wzór umowy (załącznik Nr 8 oraz Nr 9 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Chełmińska 2
Lisewo 86-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
Lisewo 86-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in