Dostawa wraz z montażem i instalacją wózków szpitalnych, holtera i pomp infuzyjnych oraz Ureterorenofiberoskopu z akcesoriami dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją wózków szpitalnych, holtera i pomp infuzyjnych oraz Ureterorenofiberoskopu z akcesoriami dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych
4. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać cechy zgodne ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 5.1 – 5.6 do SIWZ Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, szczegółowe zapisy dotyczące serwisu gwarancyjnego zawarte są w załączniku nr 7. Nie spełnienie chociażby jednego z podanych wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Al. Kraśnicka 100
Lublin 20-718
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Kraśnicka 100
Lublin 20-718
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in