Dostawa pieczywa i drożdży piekarniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i drożdży piekarniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
Łomża 18-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in