Wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem, położonych w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 5, 7, 9, 13, 15 i 17 oraz w Bielsku Białej ul. Solskiego 35 i 41.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem, położonych w Krakowie przy ul. Cieślewskiego 5, 7, 9, 13, 15 i 17 oraz w Bielsku Białej ul. Solskiego 35 i 41. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar (załącznik nr 7 do umowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in