Dostawa routerów bezprzewodowych i przełącznika sieciowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych routerów bezprzewodowych
i przełącznika sieciowego dla Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
- przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach komputerowych lub dostarczonego wraz z urządzeniem,
- udzielenia serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej takich jak w załączniku nr 2 do SIWZ.
Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 12:00


» Location

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Kielce 25-314
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in