Remonty budynków w kk 4381 z podziałem na części: część nr 1 - Remont bud. 101; częśc nr 2 - Remont bud. 94

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - „Remont budynku nr 101 w kk 4381” Część 2 - „Remont budynku nr 94 w kk 4381” 2.Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: 1) dla części 1: a)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (do pobrania osobno), b)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5
do SIWZ (do pobrania osobno). 2) dla części 2: a) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (do pobrania osobno), b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ (do pobrania osobno),

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 09:30


» Location

ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Portu Wojennego
ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in