Budowa przyłączy cieplnych preizolowanych (4 zadania) na terenie masta Leszno

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Informacja o podwykonawcach oraz zobowiązanie podwykonawcy (jeśli dotyczy to załączyć podpisany i zeskanowany dokument wg zał 3 i 4, a jeśli nie dotyczy to opisać "NIE DOTYCZY")
Oświadczenia wykonawcy (załączyć podpisany i zeskanowany dokument wg zał 2a, 2b)
Formularz z danymi formalnymi (załączyć podpisany i zeskanowany dokument wg zał 1)
Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (załączyć podpisany i zeskanowany dokument wg zał 5)
Oświadczenie do celów RODO (załączyć podpisany i zeskanowany dokument wg zał 6)
Akceptacja wzoru umowy (potwierdzić akceptację poprzez wpisanie "AKCEPTUJĘ")

Opis i specyfikacja:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. ul.
Spółdzielcza 12, 64-100
Leszno, tel. 65 5256000, fax. 65 5256073 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe dla następujących
zadań: 1. do budynku przy ul. Mierosławskiego: 2xDN50/125. 2. do budynku
wielorodzinnego K2 przy ul. Ostroroga: 2xDN65/140 i 2xDN40/110 3. do budynków mieszkalnych
przy ul. Lipowa/Starozamkowa: 2xDN50/125 i 2xDN40/110 oraz 2xDN32/100 4. do budynków przy ul.
Skarbowej: 2x40/110, 2xDN150/250 oraz DN2x150/450
Powyższe
zamówienie jest zamówieniem publicznym sektorowym do udzielenia którego nie
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.


Procedura ofertowania
może być przeprowadzona bez wcześniejszej rejestracji Wykonawcy w bazie Platformy
lub poprzez jego indywidualną rejestrację.

Uwaga: Wykonawca nie zarejestrowany
w bazie Platformy jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail klikając „czerwony
przycisk” po wprowadzeniu oferty na Platformę. W przeciwnym wypadku oferta jest
niepotwierdzona i może zostać nierozpatrzona oraz nastąpią utrudnienia z komunikacji
elektronicznej.

Termin realizacji
zamówienia: rok 2020 w terminach zgodnie z opisem w części technicznej.

Wszystkie warunki
udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zawarto w Instrukcji
przetargowej nr DI/04/2020. W postępowaniu wymagane jest załączenie dokumentów
wymaganych niniejszą instrukcją.W przypadku:

- pytań merytorycznych: prosimy o
kontakt poprzez platformę zakupową za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym
rogu "Wyślij wiadomość"


- pytań związanych z obsługą platformy:
prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod
nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie


» Contact details

Available after sign in

Sign in