Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Warunki zamówienia :
1.Dostawa: na koszt Wykonawcy.
2.Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, dane do faktury - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul.Podwale 31-33, 50-040 Wrocław, NIP 896-000-47-80.
3.TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia.
4.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu,jest fabrycznie nowy,nieużywany,nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu,pochodzi z bieżącej produkcji.
5.W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
6.Gwarancja - 24 miesiące.
7.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul.Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

KWP Wrocław


» Contact details

Available after sign in

Sign in