Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej w gminach: Tuczna, Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej w gminach: Tuczna, Sławatycze, Łomazy, Zalesie, Rokitno, Konstantynów oraz Kodeń w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację
z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”.

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części, jak poniżej:

część 1 zamówienia: Gmina Tuczna – Produkt turystyczny „Wypoczynek w Dolinie Bugu”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej wraz z elementami małej architektury na działce 663/5 w m. Żuki.
b) budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej wraz z elementami małej architektury na działce 330/8 w m. Tuczna.
Obiekty zostaną wyposażone w:
- zestawy hybrydowe solarno-wiatrowe,
- kamery IP z możliwością zliczania i rejestracji
- zestawy łączności Wi-fi.
c) Wykonanie tabliczek informacyjnych ścieżki rowerowej w liczbie 30 sztuk o następujących parametrach:
- Wymiary 300x200 mm
- Wykonanie tabliczki na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej
- Tył tabliczki malowany proszkowo
- Lico znaku: druk na folii zabezpieczony laminatem UV. Druk odporny na warunki atmosferyczne.
- Projekt graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- Zamówienie nie obejmuje usługi montażu tabliczek. Montaż tabliczek zostanie zrealizowany przez Zamawiającego.

część 2 zamówienia: Gmina Sławatycze – Produkt turystyczny „Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Remont i modernizacja budynku na obiekcie schroniska młodzieżowego
w Lisznej z przeznaczeniem na punkt obsługi turysty wraz
z zagospodarowaniem terenu.
b) Wykonanie tabliczek informacyjnych ścieżki rowerowej w liczbie 36 sztuk o następujących parametrach:
- Wymiary 300x200 mm
- Wykonanie tabliczki na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej
- Tył tabliczki malowany proszkowo
- Lico znaku: druk na folii zabezpieczony laminatem UV. Druk odporny na warunki atmosferyczne.
- Projekt graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- Zamówienie nie obejmuje usługi montażu tabliczek. Montaż tabliczek zostanie zrealizowany przez Zamawiającego.


część 3 zamówienia: Gmina Łomazy – Produkt turystyczny „Rowerem przez Łomazy poznaj nadbużańską przyrodę”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę wiaty wypoczynkowej oraz szaletu miejskiego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze wodociągowe i kanalizacji ściekowej) na działce nr ewid. 1450/1 stanowiącej park miejski przy Placu Jagiellońskim w Łomazach,
b) budowę szaletu miejskiego o konstrukcji stalowej w postaci prefabrykowanego kontenera przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącze wodociągowe i kanalizacji ściekowej), wiaty wypoczynkowej
o konstrukcji drewnianej oraz obiektów małej architektury na działce
nr ewid. 1861 przy ul. Sportowej w Łomazach.
c) Wykonanie tabliczek informacyjnych ścieżki rowerowej w liczbie 6 sztuk o następujących parametrach:
- Wymiary 300x200 mm
- Wykonanie tabliczki na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej
- Tył tabliczki malowany proszkowo
- Lico znaku: druk na folii zabezpieczony laminatem UV. Druk odporny na warunki atmosferyczne.
- Projekt graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- Zamówienie nie obejmuje usługi montażu tabliczek. Montaż tabliczek zostanie zrealizowany przez Zamawiającego.


część 4 zamówienia: Gmina Zalesie – Produkt turystyczny „Krzną do Podlaskiego Przełomu Bugu”.
Budowa przystani kajakowej w miejscowości Nowosiółki (obiektów i urządzeń dla obsługi kajakarzy), w tym:
- pomost kajakowy,
- kładkę na rowie,
- altanę,
- toaletę przenośną dla turystów,
- tablicę informacyjną,
- stojak na rowery,
- kosz na śmieci,
- utwardzenie i miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
- oświetlenie,
- monitoring i urządzenie do zliczania turystów.

część 5 zamówienia: Gmina Rokitno – Produkt turystyczny „Odkryj niepowtarzalny krajobraz w dolinie rzeki Bugu”.
Budowa wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej wraz z elementami małej architektury na działce 241 w m. Pratulin, gm. Rokitno.
Obiekt zostanie wyposażony w:
- zestaw hybrydowy solarno-wiatrowy,
- kamerę IP z możliwością zliczania i rejestracji,
- zestaw łączności Wi-fi.

część 6 zamówienia: Gmina Konstantynów – Produkt turystyczny „Zacznij od Konstantynowa - poznaj nadbużańską przyrodę”:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej oraz ścieżki rowerowej wraz z elementami małej architektury na działkach 118/2, 350/1, 358/1 w m. Gnojno.
b) budowę wiaty wypoczynkowej wraz z obiektami małej architektury oraz oświetleniem terenu z monitoringiem na działkach 174/1, 174/2, 173/2 obr. ewid. 0006 Konstantynów Wieś i działce nr ewid. 342 obręb 0014 Zakanale.
Obiekty zostaną wyposażone w:
- zestawy hybrydowe solarno-wiatrowe,
- kamery IP z możliwością zliczania i rejestracji
- zestawy łączności Wi-fi.
c) Wykonanie tabliczek informacyjnych ścieżki rowerowej w liczbie 20 sztuk o następujących parametrach:
- Wymiary 300x200 mm
- Wykonanie tabliczki na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej
- Tył tabliczki malowany proszkowo
- Lico znaku: druk na folii zabezpieczony laminatem UV. Druk odporny na warunki atmosferyczne.
- Projekt graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
- Zamówienie nie obejmuje usługi montażu tabliczek. Montaż tabliczek zostanie zrealizowany przez Zamawiającego.

część 7 zamówienia: Gmina Kodeń – Produkt turystyczny „Udostępnienie walorów krajobrazowych w ośrodku turystyki Kodeń”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej wraz z miejscami postojowymi i elementami małej architektury na działce nr geod. 1491/8 w Kodniu,
b) budowę wiaty pod stojaki na rowery wraz z elementami małej architektury na działce nr geod. 779 obręb ewid. 0006 Kodeń II.
Obiekty zostaną wyposażone w:
- zestawy hybrydowe solarno-wiatrowe,
- kamery IP z możliwością zliczania i rejestracji
- zestawy łączności Wi-fi.
Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej (Załącznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1g do SIWZ) oraz Projekcie umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

Tuczna 191 A
Tuczna 21-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Tuczna
Tuczna 191 A
Tuczna 21-523
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in