Przebudowa pomieszczeń serwerowni na pomieszczenia biurowe O/Nowy Sącz, ul. Sienkiewicza 77

» Notice description

Zakres prac obejmuje:demontaż sufitu podwieszonego, wykonanie nowego sufitu podwieszonego, demontaż istniejącej ścianki aluminiowo-szklanej, demontaż drzwi wraz z ościeżnicą, poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, wykonanie nowych ścianek działowych, wymiana wskazanych istniejących drzwi wewnętrznych, montaż nowych drzwi wewnętrznych, montaż nawietrzaków okiennych, uzupełnienie tynków, przygotowanie do malowania i malowanie ścian (wraz z gładziami gipsowymi), zdemontowanie niejednorodniej systemowej posadzki technicznej,
wykonanie nowej podłogi (wszystkie warstwy wraz z podkładem betonowym i izolacjami), roboty wykończeniowe i porządkowe wraz z wywiezieniem gruzu, wykonanie wentylacji mechanicznej (wywiewnej), wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia, wykonanie zabudowy tras kablowych, przełożenie istniejących instalacji kablowych wraz z korytkami i konstrukcjami wsporczymi, montaż oświetlenia LED, wykonanie modernizacji instalacji elektryczno-logicznej, przeniesienie 1 punktu oraz wykonanie 1 nowego punktu kontroli dostępu,
montaż czujek pożarowych,zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztową, w skład której wchodzi: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz Załązcznikiem nr 1 do Umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Sienkiewicza 77
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu
ul. Sienkiewicza 77
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in