Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego i Kochanowskiego w Prudniku.
Zakres dokumentacji projektowej:
1) Projekt budowy nowego odcinka drogi wraz z parkingiem i budynkami gospodarczymi na zapleczu budynków ul. Chrobrego 43-49 wraz z rozbiórką istniejących kolidujących z inwestycją budynków gospodarczych zgodnie z załączoną koncepcją.
2) Projekt budowy nowego odcinka drogi od wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 7 przy ul. Ogrodowej poprzez drogę dojazdową do Przychodni zdrowia i dalej do ul. Nyskiej przy budynku byłej portierni zakładu bawełniarskiego. Ponadto wykonanie odcinka drogi jednokierunkowej na ul. Ogrodowej (od skrzyżowania z ulicą Nyską do w/w wjazdu do Przedszkola nr 7) w celu usprawnienia ruchu rodzicom dzieci uczęszczających do przedmiotowego przedszkola.
3) Projekt budowy nowoprojektowanych budynków gospodarczych.
4) Projekt remontu jezdni i chodników z wykonaniem nowej nawierzchni przy ulicy Chrobrego.
5) Projekt remontu jezdni i chodników z wykonaniem nowej nawierzchni przy ulicy Kochanowskiego.
6) Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego na całym odcinku remontowanych dróg z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych
7) Projekt budowa oświetlenia ulicznego na nowoprojektowanym odcinku drogi z uwzględnieniem oświetlenia przejść dla pieszych.
8) Projekt budowy miejsc postojowych dla samochodów.
9) Projekt budowy obiektów małej architektury (ławki, śmietniki).
10) Projekt budowy wiat do składowania odpadów komunalnych.
11) Projekt nasadzeń i zieleni (nasadzenia oraz niezbędne wycinki).
12) Projekt przebudowy skrzyżowań przy ulicy Kochanowskiego i ulicy Batorego (GDDKiA)
13) Projekt przebudowy skrzyżowań przy ulicy Nyskiej (POWIAT PRUDNICKI)
14) Projekt przebudowy ewentualnych kolizji sieci podziemnych i nadziemnych w zakresie niezbędnym do wykonania projektowanych i przebudowywanych dróg.
15) Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
16) Projekt docelowej organizacji ruchu.
17) Zakup mapy do celów projektowych skala 1:500 .
18) Wykonanie niezbędnej dokumentacji geologicznej terenu dla budowy i przebudowy dróg.
19) Projekt remontu i budowy kanalizacji deszczowej w części nowobudowanej i remontowanej dróg.
20) Projekt budowy (montażu tablicy pomiaru prędkości).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
Prudnik 48-200
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in