Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, termomodernizacji Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem pomiarów i sporządzeniem raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego.
2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku, uzyskanie niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie pozwolenia na budowę , a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:30


» Location

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in