DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

» Notice description

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 10:00


» Location

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in