Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach

» Notice description

Renowacja zabytkowej synagogi polegać będzie na: - remoncie więźby dachowej; - wymianie pokrycia dachu;- wymianie obróbek blacharskich i orynnowania; - zabezpieczeniu więźby dachowej;
- wymianie ocieplenia; -remoncie elewacji; -remoncie cokołu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: - przedmiar robót (z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) – załącznik nr 9 do SIWZ,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in