Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu

» Notice description

Zakres uszczegółowiony:
W ramach zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia zestawu do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu wraz z fotelem z podnóżkiem i statywem

Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 175)
Zestawy komputerowe muszą posiadać oznakowane znakiem CE.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć poniższe dokumenty:
Certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. W przypadku zestawów różnych urządzeń, Zamawiający wymaga, aby z treści certyfikatu bądź deklaracji zgodności jasno wynikało jakich urządzeń dotyczą.
Dostarczony produkt musi posiadać Paszport techniczny.

Materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.) potwierdzające zaoferowane parametry techniczne. Zamawiający żąda wskazania w treści folderów potwierdzanych parametrów oraz numerów punktu tabeli zawierającej opis oferowanego przedmiotu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 14:00


» Location

ul. Białowieska
Wrocław 54-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska
Wrocław 54-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in