WYKONANIE REMONTU MIESZKANIA KOMUNALNEGO W BUDYNKU PRZY ULICY CICHEJ 2/6 W GORLICACH

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające wykonaniu remontu mieszkania komunalnego w budynku przy ulicy Cichej 2/6 w Gorlicach, które obejmują:
1) demontaż gazowego ogrzewacza wody przepływowej,
2) wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z rur PB etażowego, zasilanego gazem ziemnym i kotłem z zamkniętą komorą spalania w skład której wejdą:
a) kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 24kW,
b) zainstalowane w kuchni, 3 pokojach i łazience grzejniki panelowe naścienne dostosowane wielkością do kubatury pomieszczeń i łazienkowy grzejnik drabinka,
c) zawory grzejnikowe wyposażone w głowice termostatyczne z regulacją wstępną,
d) rurki i kształtki do wykonania instalacji,
e) uchwyty do mocowania instalacji i grzejników,
f) systemowy wkład kominowy dwupłaszczowy z blachy kwasoodpornej z niezbędnymi kształtkami zamontowany we właściwym przewodzie kominowym wskazanym pisemnie przez kominiarza,
3) wymianę na nową instalacji elektrycznej wraz z tablicą bezpiecznikową i licznikową, przyciskami podtynkowymi zwykłymi i bryzgoszczelnymi, gniazdami wtyczkowymi i puszkami z równoczesnym dostosowaniem do montażu kotła centralnego ogrzewania. Nowa instalacja po nowej trasie w rurach karbowanych, w bruzdach z zaprawieniem bruzd,
4) wymianę zużytych elementów instalacji wodnej i kanalizacyjnej z równoczesnym przystosowaniem do montażu kotła centralnego ogrzewania oraz rozprowadzeniem wody ciepłej i zimnej rurami PB,
5) wykonanie nowego podejścia kanalizacyjnego przez łazienkę do zlewozmywaka w kuchni,
6) przystosowanie instalacji gazowej do montażu kotła c.o.,
7) demontaż 3 szt. pieców kaflowych w pokojach z uzupełnieniem posadzki po zdemontowanych piecach zaprawą cementową i zamurowaniem otworów po rurach dymowych,
8) demontaż instalacji gazowej w części zasilającej piece kaflowe,
9) wymianę na nowe, typowe kratek wentylacyjnych po uprzednim sprawdzeniu drożności przewodów kominowych i ewentualnym udrożnieniu,
10) wymianę na nowe drzwi do pokoi, kuchni i łazienki w kolorze jasny dąb oraz wejściowych do mieszkania w kolorze dąb i szerokości 90 cm,
11) wymianę na nowe wyposażenia kuchni i łazienki: kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, zlewozmywaka na dwukomorowy blaszany z syfonem, baterii zlewozmywakowej, muszli ustępowej kompakt z podejściem,
12) wymianę na nowe okładzin ściennych z płytek ceramicznych w odcieniu beżu np. RAL 1001,
13) ułożenie na posadzce łazienki płytek ceramicznych o współczynniku poślizgu R11 w kolorze jw.,
14) uzupełnienie ubytków tynków i ścian po robotach instalacyjnych,
15) demontaż wykładziny PCV z posadzek kuchni, łazienki i tapet ze ścian kuchni,
16) przetarcie powłok malarskich ścian i sufitów,
17) pomalowanie farbą emulsyjną białą ścian i sufitów po uprzednim przygotowaniu podłoża,
18) ułożenie na posadzce w kuchni nowej wykładziny PCV (w odcieniu brązu) wraz z listwami przyściennymi,
19) wywiezienie i utylizację we własnym zakresie wszelkiego gruzu pozostałego po remoncie,
20) uporządkowanie mieszkania po remoncie.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - w zakresie robót które obejmuje przedmiot umowy – załącznik nr 1 do SIWZ (przy czym ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będzie on stanowił podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 13:00


» Location

ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Gorlice
ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in