Usunięcie skutków zapadnięcia odcinka ulicy Racjonalizatorów spowodowanego szkodami górniczymi.

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie skutków zapadnięcia odcinka ulicy Racjonalizatorów w Bytomiu spowodowanego szkodami górniczymi.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
 Przedmiarze Robót,
 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
 Wzorze Umowy,
które stanowią odpowiednie załączniki do specyfikacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Smolenia 35
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in