Dostawa materiałów do sterylizacji dla WSO w Krakowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów stosowanych w sterylizacji dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części (pakietów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 (formularz cenowy) do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

os. Na Wzgórzach 17b
Kraków 31-723
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
Kraków 31-723
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in