Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw (wydanie świadectwa wzorcowania) urządzeń typu: DRAGER (7410, 7110, 6820, 7510, 5820, 6510, 9724) oraz ALCOQUANT (3020, 6020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilości przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania i napraw określone w rozdz. XIII oraz ilości części zamiennych zawarte w wykazie części - przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in