Dostawa systemu do charakterystyki cząstek wtórnego aerozolu organicznego (SOA) wyposażonego w skaningowy spektrometr wielkości cząstek.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do charakterystyki cząstek wtórnego aerozolu organicznego (SOA) wyposażonego w skaningowy spektrometr wielkości cząstek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in