Dostawy smoczków jednorazowych

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy smoczków jednorazowych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 2 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ oraz specyfikacji asortymentowo - cenowej (załącznik od nr 2.1 do 2.2 do SIWZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2021 | 10:30


» Location

ul. Medyków 16
Katowice 40-752
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
Katowice 40-752
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in