Dezynsekcja i deratyzacja w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Sułkowicach

» Notice description

Nazwa: Dezynsekcja i deratyzacja w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Sułkowicach
Opis: zgodnie z projektem umowy (w załączeniu)
Ilość: 3 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (Zgodnie z projektem umowy
Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
Szanowni
Państwo,
W
imieniu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, informujemy o
postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to
prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy
PZP i ma na celu uzyskanie ofert na usługę deratyzacji i dezynsekcji.

Zastrzegamy,
że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w
przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W
przypadku pytań:
-
merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym
rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 22 605
57 37
-
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do
17:00.

tel.
22 101 02 02

e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy,
że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez
Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191)Zamawiający wyłącza stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2020 | 09:31


» Location» Category assortment

  • Cleaning products
  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Centrum Szkolenia Policji


» Contact details

Available after sign in

Sign in