Budowa łącznika – utworzenie nowych sal dla uczniów – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu

» Notice description

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na budowie łącznika (obejmującego 10 nowych sal lekcyjnych) pomiędzy budynkiem dydaktycznym a salą gimnastyczną
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles’a de Gaulle’a przy ul. Tarnowskiej 27 w Poznaniu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również realizację usług / dostaw związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Parametry techniczno- użytkowe zaprojektowanego budynku:
- powierzchnia zabudowy - 620 m2
- powierzchnia użytkowa parteru - 503,31 m2
- powierzchnia użytkowa pietra - 429,09 m2
- powierzchnia użytkowa razem - 932,40 m2
- kubatura - 4960 m3,
Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę – nr 73/2017 z dnia 12 stycznia 2017 wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla przedmiotowego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 11:45


» Location

Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2
Poznań 61-831
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in