Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły w Cybince

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły
w Cybince, tj. modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 15 w Cybince ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia właściwego oświetlenia
w ciągach komunikacyjnych ,oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Szczegółowy zakres robót dot. m. in.:
1) Demontażu wewnętrznych linii zasilających tablice obwodowe,
2) Demontażu oświetlenia w ciągach komunikacyjnych parteru, pietra, poddasza sanitariatów, pom. Nr 21, w piwnicy w warsztacie, pom. konserwatora w węźle cieplnym,
3) Demontażu gniazd wtykowych w pom nr 14, 21 w piwnicy w warsztacie, pom konserwatora i w węźle cieplnym.
4) Demontażu tablic rozdzielczych głównych na parterze, ( oprócz tablicy z pomiarem półpośrednim) wyłącznika głównego P.poż, tablic obwodowych na parterze, piętrze i w piwnicy pod starą częścią Szkoły
5) Wykonania zasilania instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2,
6) Wykonanie tablicy głównej TG z instalacja wymaganego osprzętu,
7) Wykonanie tablicy TW,
8) Wyłącznik P.Poż
9) Wykonanie nowych wewnętrznych linii zasilających tablice obwodowe,
10) Wykonanie tablic obwodowych dla parteru, piętra piwnic, poddasza oraz TK
w pracowni komputerowej,
11) Wykonanie obwodów oświetlenia i gniazd wtykowych,
12) Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego,
13) Montaż nowego oświetlenia,

Roboty wykończeniowe (po bruzdach) musza być wykonane na gładko (pozostawiona ma być gładka i równa powierzchnia – bez ubytków). Wszystkie oprawy oświetleniowe objęte przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w źródło światła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają (poza niniejszą SIWZ): Dokumentacja techniczna (projekt budowlany), przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8
do SIWZ (zwana także dalej dokumentacją projektową).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

Szkolna 15
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół w Cybince
Szkolna 15
Cybinka 69-108
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in