Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Bałtyckiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Bałtyckiej w Zduńskiej Woli (droga gminna nr 119205E, klasa drogi L) o długości ok. 77 m wraz z budową placu do zawracania samochodów.
2. Zakres dokumentacji obejmie:
a) budowę pobocza;
b) budowę utwardzenia jezdni;
c) budowę chodnika;
d) budowę oświetlenia drogowego
e) budowa lub przebudowa zjazdów do posesji;
f) budowę odwodnienia pasa drogowego;
g) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (wykonanie niezbędnych opracowań wraz uzyskaniem niezbędnych warunków i uzgodnień) – jeśli wystąpią;
h) regulację wysokościową skrzynek na armaturze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
i) projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
j) projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
k) budowę kanału technologicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:45


» Location

ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
Zduńska Wola 98-220
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in