Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla RZD w Wierzbnie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON) letniego i zimowego w ilości 110 000L dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Wierzbnie.
2. Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 247).
3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
4. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy spełniał wymagania Normy: PN-EN 590+A1:2017-06 E oraz aby paliwo posiadało świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające jego parametry jakościowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

Wierzbno 10
Przytoczna 66-340
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny w Wierzbnie
Wierzbno 10
Przytoczna 66-340
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.