Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na okres jednego roku od daty zawarcia umowy – tusze i tonery oryginalne

» Notice description

Dokładny opis zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6 do SIWZ - Parametry techniczne/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy
Określone w załączniku nr 6 ilości asortymentu mają charakter przykładowy w celu porównania ofert w postępowaniu, wykonawca wyraża zgodę na zwiększenie ilości wybranego przez Zamawiającego rodzaju towarów w ramach niewykorzystanego asortymentu innym asortymentem objętym umową (których ceny są niezmienne - tonery i tusze z listy wyspecyfikowanej w załączniku nr 6 do SIWZ), wg faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wartość umowy brutto z tego tytułu nie może ulec zmianie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:00


» Location

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in