Dostawa masy mineralno – asfaltowej AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco, dostarczanej okresowo, w miarę potrzeb Zamawiającego

» Notice description

Dostawa masy mineralno – asfaltowej AC 8S (beton asfaltowy) na asfalcie 50/70 o wymiarze największego kruszywa do 8 mm, rozkładanej ręcznie na gorąco – warstwa ścieralna do remontu nawierzchni dróg, dostarczanej okresowo w miarę potrzeb zamawiającego w ilości 500 Mg. Temperatura masy od 160ºC do 180ºC. Zgodność z normą PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy. Wytwórnia masy powinna znajdować się w takiej odległości od siedziby Zamawiającego, aby czas transportu masy od załadunku do rozładunku (na terenie Polic) nie przekroczył 2 godzin. Transport masy odbędzie się pojazdem Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in