DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych – uniwersalnych taśm silikonowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 186)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Karowa 2
Warszawa 00-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2
Warszawa 00-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in