Promocja i zarządzanie projektem pn. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich czynności dotyczących działań informacyjno-promocyjnych i przeprowadzenia całego projektu pod względem rzeczowym i finansowym, łącznie z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań na wybór wykonawców poszczególnych części, jego rozliczaniem wg odpowiednich przepisów i wytycznych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.03.2020 | 09:00


» Location

Rzepiennik Strzyżewski 400
Rzepiennik Strzyżewski 33-163
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski 400
Rzepiennik Strzyżewski 33-163
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in