Części do broni CZ-85

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Polityka RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. )
Termin dostawy (10 dni roboczych od przesłania zamówienia.)

Opis i specyfikacja:


1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od przesłania zamówienia.

2. Termin ważności oferty: 30 dni

3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
5.
Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od
dni dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego
adres.
6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
7.
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na
platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu
na koszt wykonawcy.
8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
11.
Towar kupowany dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące
licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji
udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje
dłuższy okres gwarancji.
12. Towar musi posiadać termin ważności
min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów,
które występują z okresem ważności).
13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
14.
Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość
dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w
postępowaniu.
15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30.

W razie pytań proszę o kontakt:
Wojciech Szymański

tel. 42 665 32 55 lub 606 214 582 w godz. 8:30 do 15:30

e-mail.: wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.plMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.02.2020 | 10:00


» Location» Category assortment

  • Arms, ammunition and self-defense products

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Tools category published on OnePlace in last 10 days.