„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica gminy Michałowo (gmina Michałowo)”

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica gminy Michałowo (gmina Michałowo)”.
Zamawiający oczekuje wykonania n/w robót na dł. 938 m:
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
Karczowanie drzew i krzaków
Roboty ziemne
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Wyrównanie podbudowy mieszanką niezwiązaną z kruszywa CNR
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; w-wa wiążąca i ścieralna
Humusowanie skarp z obsianiem
Przepusty pod zjazdami
Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem
Uzupełnienie poboczy kruszywem niezawiązanym CNR
Ustawienie znaków drogowych
Wykonanie zjazdów z nawierzchnią utwardzoną brukowcemMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:50


» Location

Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
Białystok 15-522
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
Białystok 15-522
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in