Blachy 1.4835/1.4828

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Termin realizacji: 9/10 tydzień 2019

Sposób dostawy:

Wybór Wykonawcy/Dostawcy: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość za daną pozycję będących przedmiotem postępowania przy założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na wszystkie pozycje jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.02.2020 | 13:00


» Location» Category assortment

  • Blachy

» Buyer data

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.