Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana zakupem nw. sprzętu

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za zamówienie jest Adam Woźniak, tel.261 262 992, @: a.wozniak@amw.gdynia.pl

Warunki dostawy i płatności:

dostawa do Akademii Marynarki Wojennej,

koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy,w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do sprzętu musi być dołączony list przewozowy,

termin płatności do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

przedmiot zamówienia jest właściwej jakości, fabrycznie nowy i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich,

przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim.

Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego: nie mniej niż 24 miesiące.
Załącznik do postępowania: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.03.2020 | 08:42


» Location» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte


» Contact details

Available after sign in

Sign in