Dostawa pralki Bosch WAN2826EPL Serie 4 VarioPerfect

» Notice description

Nazwa: Pralka Bosch WAN2826EPL Serie 4 VarioPerfect
Opis: Pralka Bosch WAN2826EPL Serie 4 VarioPerfect;

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 14 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Inne ()

Opis i specyfikacja:

Zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę pralki Bosch WAN2826EPL Serie 4 VarioPerfect wszystkich solidnych wykonawców.


Zamawiający wymaga:
- warunki płatności:14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: maksymalnie do 10 marca 2020 r;
- koszty dostawy: po stronie Wykonawcy;


Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zaproszenia oraz przeprowadzenie negocjacji dot. wszystkich warunków zamówienia z wybranymi Wykonawcami do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 123734122; lub 605251311 Sławomir Góralik.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 do 17:00.


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 11:24


» Location» Category assortment

  • Large household appliances

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie


» Contact details

Available after sign in

Sign in