Wykonanie oraz dostawa trzech sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”.

» Notice description

Nazwa: Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych
Opis: zgodnie z OPZ
Ilość: 3 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić )
Termin realizacji (do 14 dni od daty otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (minimum 60 miesięcy, proszę określić)

Opis i specyfikacja:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie oraz dostawa trzech sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin”. Zamawiający informuje, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tylko Regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie.
1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus,co oznacza, że wszelkie dokumenty dotyczące postępowania niezbędne do przygotowania i złożenia oferty publikowane będą na powyższej platformie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do postępowania.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie 2 dni roboczych zobowiązany jest wykonać i przedstawić Zamawiającemu projekt graficzny tablicy do akceptacji.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym kosz związany z wykonaniem tablic wraz z materiałami, a także koszt związany z dostawą.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (0 52) 30 20 913 wew. 49 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.03.2020 | 12:00


» Location» Category assortment

  • Instructions, plates and signs

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from OSH and personal hygiene category published on OnePlace in last 10 days.