„Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50 ".

» Notice description

Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie, ul. Główna 50, 05-500 Piaseczno
1 część zamówienia: wyposażenie części kuchennej
2 cześć zamówienia: wyposażenie części przedszkolnej
Zadanie może być realizowane : 1 plus 2 część (w całości) lub osobno 1 część; 2 część

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances

» Buyer data

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in