Sporządzenie ekspertyzy w zakresie zmian metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie ekspertyzy w zakresie zmian metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 11:00


» Location

Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
Warszawa 00-507
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in