Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu

» Notice description

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. S. Chudoby 6 i ul. S. Chudoby 8 we Wrocławiu.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Główny przedmiot 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynku
45450000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych
45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej


4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym remontu budynku przy ul. S. Chudoby 6, w tym:
a) remont piwnicy,
b) remont elewacji frontowej,
c) remont klatki schodowej,
d) remont stropó w,
e) wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali w budynku,
f) instalację kanalizacji sanitarnej,
g) instalację domofonową,
h) instalację LAN.
2) wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym remontu budynku przy ul. S. Chudoby 8, w tym:
a) remont piwnicy,
b) remont elewacji frontowej,
c) remont klatki schodowej,
d) remont stropów,
e) wykonanie wentylacji dla wszystkich lokali w budynku,
f) instalację kanalizacji sanitarnej,
g) instalację domofonową,
h) instalację LAN.
3) wykonanie robót budowlanych nie objętych projektem budowlanym, polegających na remoncie lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Chudoby 8/10.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 09:00


» Location

Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8
Wrocław 50-304
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in