Adaptacja garażu na magazyn akt – I/Kraków Nowa Huta

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacja garażu na magazyn akt – I/Kraków Nowa Huta” w budynku Inspektoratu ZUS Kraków Nowa Huta obejmującego wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na dostosowaniu:
1) pomieszczenia garażu do pełnienia funkcji magazynu akt wraz z dostawą i montażem regałów jednych,
2) pomieszczenia 03A zlokalizowanego w piwnicy na pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 11:00


» Location

ul. Pędzichów 27
Kraków 31-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
ul. Pędzichów 27
Kraków 31-080
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in