Utrzymanie czystości wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta Legnicy

» Notice description

Utrzymanie czystości terenu w obrębie przystanków autobusowych.
1/ sprzątanie terenów przystanków autobusowych i opróżnianie koszy wraz z popielniczkami w dniach:
2/Wywóz nieczystości na legalne wysypisko.
3/ Usuwanie śniegu i błota pośniegowego z przystanków autobusowych w okresie zimowym. Posypywanie przystanków solą lub piaskiem w okresie zimowym.
4/ Koszenie terenów zielonych w obrębie przystanków autobusowych / zakres określony w pkt I jeśli tereny zielone występują /w okresie letnim - od m-ca kwietnia do listopada ,należy wykonać do 15-go każdego miesiąca.
5/ Bieżące usuwanie trawy wyrastającej ze szczelin, spoin nawierzchni chodników i placów utwardzonych w obrębie przystanku,
6/ Bieżąca likwidacja nielegalnych napisów i ogłoszeń z wiat przystankowych i gablot
reklamowych.
7/ Informowanie na bieżąco Zamawiającego ( informacja na adres mail ZDM) o ilości, wymiarach uszkodzonych szyb
oraz lokalizacji wiat w który stwierdzono dewastacje a także przekazywanie informacji o innych uszkodzeniach.
8/ Zabezpieczenie lub usunięcie zniszczonych w wyniku wandalizmu elementów
konstrukcji wiat, które stwarzają zagrożenie, w tym odłamków szkła z terenu przystanku i uprzątnięcie nieczystości w przypadku wywrócenia kosza z odpadami w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego.
9/ Dojazd, demontaż i montaż koszy na odpadki wg. potrzeb Zamawiającego stanowiących jego własność.
10/ Dojazd, demontaż uszkodzonych koszy oraz ich naprawa i montaż.
11/ Utrzymanie i konserwacja gablot.
12/ Mycie szyb, gablot / od strony wew. i zew./ i konstrukcji metalowych wiat przystankowych, dachów wiat przystankowych , mycie koszy na odpadki oraz ławek. Usługa obejmuje
wszystkie czynności i nakłady niezbędne do uzyskania efektu ciągłej czystości wiat i innych elementów wymienionych.
13/ Czyszczenie powierzchni wiat przystankowych i słupków z zabrudzeń np. farbą lub innymi substancjami trudno zmywalnymi a także graffiti, plakatów nie związanych z rozkładami jazdy wraz z usunięciem pozostałości kleju na szybach i taśmy klejącej.
14/ Do Wykonawcy będzie również należał odbiór od Zamawiającego bądź wskazanego przez Zamawiającego dostawcę zakupionych koszy oraz uzupełnianie ich braku na przystankach.
15/ Ustawienie koksowników wraz z dowozem i zwózka w wyznaczonych miejscach, rozpalenie i utrzymanie czystości w promieniu 3 metrów od koszy. Przewiduje się uzupełnianie koksu średnio trzy razy dziennie tak, aby żar w koksownikach utrzymywał się przez całą dobę.
Ustawienie koksowników w okresie zimowym / przy spadku temp. poniżej – 18 oC/ na przystankach wskazanych przez Zleceniodawcę w ilość 15 szt.. Ilość wystawienia koksowników 20 razy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:30


» Location

ul. Wojska Polskiego 10
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in