POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEGLĄD, KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I CHŁODNICZEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU KUCHNI, STOŁÓWEK, MAGAZYNÓW ŻYWNOŚCIOWYCH GRUP ZABEZPIECZENIA ORAZ W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH 3137, 1517 i 4408, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, CZERWIEŃSKU I SULECHOWIE

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa – przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej będącego na wyposażeniu kuchni, stołówek, magazynów żywnościowych Grup Zabezpieczenia oraz w Jednostkach Wojskowych 3137, 1517 i 4408, znajdujących się w: Krośnie Odrzańskim, Czerwieńsku i Sulechowie.
2. W zakres realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 wchodzi:
a) przegląd i konserwacja sprzętu kwartalnie, tj. cztery razy w roku,
b) naprawa sprzętu (serwis) - Zamawiający określa szacunkowy czas napraw sprzętu
c) naprawa poprzez wymianę uszkodzonych elementów.
3. Zakres wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu:
a) Konserwacja obejmuje przegląd ogólny, sprawdzenie stanu technicznego; pomiary rezystancji izolacji i ciągłości przewodu zerowego do zasilania włącznie; czyszczenie i smarowanie pracujących części zawiasów; konserwacja uszczelek; dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań; poprawienie mocowań kabli przełączy; wymiana lub czyszczenie filtrów; wymiana przerdzewiałych i drobnych elementów uszczelek o wartości jednostkowej nie przekraczającej 20 zł. - zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2. Realizacja usługi następować będzie zgodnie z wymogami określonymi przez producenta urządzeń.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania konserwacji.
c) Każdorazowe dokonanie przeglądu konserwacyjnego potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodzie urządzenia Służby Żywnościowej.
d) Zakres usług przeglądu i konserwacji wraz z wymaganym normatywem czasowym, w jakim Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiotową usługę .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.03.2020 | 12:00


» Location

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.