Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę zabawek, instrumentów muzycznych, mebli, pomocy dydaktycznych, dywanów, książek oraz nagrań dźwiękowych w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek, instrumentów muzycznych, mebli, pomocy dydaktycznych, dywanów, książek oraz nagrań dźwiękowych w ramach projektu „Malucha wsparcie na starcie”.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części.
Część 1 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek oraz instrumentów muzycznych - 41 pozycji.
Część 2 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli - 9 pozycji.
Część 3 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - 62 pozycje.
Część 4 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dywanów - 2 pozycje.
Część 5 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek oraz nagrań dźwiękowych - 12 pozycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in