USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH PODZIEMNYCH, KONTENEROWYCH STACJI PALIW, DYSTRYBUTORÓW PALIW ORAZ WĘZŁA DYSTRYBUCYJNEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STACJACH PALIW BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi, zgodnie z harmonogramem i zakresem prac ujętym w załącznikach nr 1.1.-1.3 do SIWZ (formularze ofertowe) dotyczącej:
- dla zadania nr 1 – przeglądu, konserwacji i przygotowania zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-5 m3, ZSS-15 m3, ZSS-25 m3, ZSS-50 m3 oraz kontenerowych stacji paliw KSP-20 do badań dozorowych WDT w celu uzyskania decyzji wystawionych przez WDT;
- dla zadania nr 2 – przeglądu, konserwacji i przygotowania do legalizacji ponownej dystrybutorów paliw ciekłych oraz uzyskania świadectw legalizacji ponownej wydanych przez Okręgowy Urząd Miar, lub w razie potrzeby wykonania napraw w celu przeprowadzenia legalizacji dystrybutorów;
- dla zadania nr 3 – przeglądu, konserwacji i przygotowania węzła dystrybucyjnego wraz z filtrem, przewodów elastycznych, zbiorników cystern paliwowych CD-5W, CD-5WK, CP-4, CD-7,5 do badań dozorowych WDT, lub w razie potrzeby wykonania napraw w celu otrzymania pozytywnych decyzji wydanych przez Wojskowy Dozór Techniczny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:
załączniki nr 1.1-1.3 – formularze ofertowe oraz załączniki nr 4.1-4.3 - wzory umów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 12:00


» Location

ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in