Odczynniki

» Notice description

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Oferent musi zapoznać się z regulaminem obowiązującym wykonawców realizujących zamówienie na potrzeby KWP Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Dostawa jednorazowa Miejsce dostawy:
Magazyn Techniki policyjnej Łagodzin ul. Dobra 2 66-446 Deszczno

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.02.2020 | 13:00


» Location» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

KWP Gorzów


» Contact details

Available after sign in

Sign in