Dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych

» Notice description

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:
Szanowni Państwo,

w załącznikach do
postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną
z przedmiotem zamówienia.



UWAGA w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SIWZ (nie dotyczy
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 11:00


» Location



» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego


» Contact details

Available after sign in

Sign in