Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 243 w m. Mysłów

» Notice description

Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi położonej na działce nr 243 w m. Mysłów
Opis: Wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz naprawy podbudowy i odwodnienia drogi położonej na działce o nr ewid. 243 obręb Mysłów, gmina Bolków na długości 73 m.
Ilość: 1 [robota budowlana]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (od dnia podpisania umowy do dnia 29 maja 2020 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Gwarancja (36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 75 7413215
wew. 38 w godzinach pracy Urzędu. tj. od 7:00 do 15:00.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 09:00


» Location



» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bolków


» Contact details

Available after sign in

Sign in