Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące oraz wymiana nawierzchni wokół „Serca Wsi” w Łące

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku piłkarskim w Łące na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany rozbudowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz wymiana nawierzchni wokół „Serca Wsi” w Łące na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlany Zagospodarowanie terenu wokół Serca Wsi w Łące” w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również wszystkie pozostałe prace, które nie zostały wskazane w dokumentacji, a są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego budynku zaplecza socjalno -sanitarnego o pomieszczenia szatni dla zawodników, pokoju dla sędziów, WC dla kibiców, WC dla niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego; wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przebudową wewnętrznej instalacji i przyłącza gazu, przebudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wzmocnieniem fundamentów istniejącej wiaty oraz wymianę nawierzchni placu obok wiaty Serce Wsi w Łące na kostkę betonową wraz z odwodnieniem i wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz dostawę i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in